Araw ng mga Tatay

Sa taong 2016, ang araw ng paggugunita sa mga tatay ay sa ikatlong linggo ng Hunyo. Ito ang araw ng parangal sa lahat ng mga tatay, lolo, lolo ng mga lolo at iba pang mga tinataglay ang imahen ng mga tatay para sa kanilang mga kontribusyon. Ito ay ipinagdiriwang at inaalala bilang isang komplemyento sa araw ng mga nanay.  Ito ay hindi araw ng bakasyon o pahinga maliban kung ito ay tumapat sa araw ng katapusan ng linggo.

Ang araw ng mga tatay ay ang panahon upang makilala ay mabigyang pugay ang lahat na mga tatay at iba pang mga taong taglay ang mga tungkulin ng isang tatay na nakapag-impluwensiya ng buhay ng isang tao. Ito ay ipinagdidiwang sa pamamaraan ng pagsasama-sama bilang isang mag-anak hango sa kasaysayan.

Ang araw ng mga tatay ay nagsimula sa unang bahagi ng ika-20 siglo sa Estados Unidos upang ipagdiwang ang kahalagahan at likas na klaseng pagkatao ng mga tatay. Ito ay unang ipnagdiwang noong ika-19 ng Hunyo, 1910 sa Spokane, Washington sa YMCA sa pamamagitan ni Samora Smart Dodd. Narinig niya ang tungkol sa araw ng mga nanay at naisip niyang kinakailangan na magkaroon ng kahalintulad ng pagdiriwang ang mga tatay na kinalaunan ay sinang-ayunan ng mga lokal na pari at ang pinaka-unang araw ng sermon patungkol sa mga tatay ay ginanap noong ika-19 ng Hunyo taong 1910.

Isang masiglang pagpupugay para sa lahat na tatay na kumakayod kalabaw sa ngalan ng mga anak!!! Mabuhay po tayong lahat.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s