Kagandahan

kagandahanKatulad ng isang halaman na gumagalaw at nabubuhay sa mukha ng araw, hayaan mo akong ibaling ang aking sarili sa kagandahan at kasiyahan ng buhay. Alam ko na ang ibang mga tao ay tila halos tinitingnan pa ang mga pasakit at pagtatanggi. Ang lahat na ito ay mananatili. Ang mga negatibo, mga kabiguan at mga pasakit. Subalit ang kagandahan at paghanga ay palaging andiyan din…..kung ito ay hananapin mo lamang.

Gustong kong isipin ang tungkol sa maraming bagay na pumukaw sa akin. Mga bagay na nagdulot sa akin ng mga kabutihan sa buhay. Ang kaligayahang makatulong sa ibang mga tao. Ang pagmamahal ng mga anak, kaibigan at kasama sa buhay. Ang wagas na kagandahan ng mundo sa paligid ko.

Tulungan Mo po akong pakawalan ang galit at pasakit. Labanan ang tukso ng awa sa sarili. Hayaan mo akong ipagpatuloy na hindi mawalan ng pag-asa sa mga panahon na ang buhay ay nagiging komplikado at ang mga tungkulin ay tila napakahirap na manyari at tuparin. Katulad ng halaman gabayan mo akong panatalihin ang paghahanap ng araw.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s