HURMAHAN-The Spoken Word Revolution Night @ Kuyakoy Art Cafe

HURMAHAN
THE SPOKEN WORD REVOLUTION NIGHT ( S.W.O.R.N. )
EVERY 3RD SATURDAY OF THE MONTH

The Spoken Word Revolution Night
The Spoken Word Revolution Night

Ang HURMAHAN ay isang cylindrical tin mold na ginagamit sa paghulma ng slabs para sa paggawa ng mga sinaunang tapayan sa kasaysayan ng Bikol. Ito ay isang salitang bikolnon na nagsasalarawan ng gamit nito bilang isang instrumento sa kumplikadong proseso ng paghuhugis ng mga tapayan.

Ang gabi ng HURMAHAN o The Spoken Word Revolution ay ang SERBISYO PARA SA LAHAT NG KABATAAN.

Ang gabing ito ay mapupuno ng malayang palitan ng mga intelektwal na kuro-kuro, kwentuhan at diskusyon na magmumula sa sektor ng mga kabataan. Ito ang gabi upang maipahayag ng mga kabataan ang kanilang mga saloobin at opinyon patungkol sa anumang isyu sa pamamagitan ng spoken word poetry sa gitna ng entablado. Ito ay slam, hip-hop at ang poetry ng makabagong henerasyon ng mga kabataan.

Ang gabing ito ay bukas din sa lahat na kabataan na nagmumula sa sektor ng Indigenous, Physically Challenged o Persons with Disablities (PWD) at komunidad ng LGBT na lubos na hinihikayat na makiisa at magbahagi ng anumang uri ng talento.

Ang Kuyakoy Art Café (Arts and Culture), Inc. at Young Artists Guild of Camarines Norte (YAGCN Arts and Culture), Inc. ay lubos na pinahahalagahan ang isang komunidad na malaya sa anumang uri ng diskriminasyon at panliligalig at patuloy na magpupunyagi at magsusumikap upang maiwasan ang anumang kahalintulad batay sa lahi, kulay, relihiyon, kasarian,oryentasyong sekswal, bansang pinagmulan, edad at kapansanan.

MABUHAY! SULONG KABATAAN! SULONG SINING! SALUDO!

#paradigmshift
#youngartistsguildofcamarinesnorte
#yagcn
#kuyakoyartcafe
#spokenwordpoetry
#hurmahan
#sworn

Copyrighted 2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s