Contribute

Ang pahinang ito ay patungkol sa mga nagnanais na magpahayag ng mga kwento ng buhay bilang tatay o mga kapamilya na gustong maghandog ng mga kwento ng papuri sa kanilang mga mahal sa buhay. Maaari ding gamitin ang pahinang ito sa anumang mga lathain na may kaugnayan sa pagmamahalan, pakikipagsapalaran at paglalakbay ng mga taong taglay ang kakaibang kapalaran. Welkam po!

Advertisements